Atar la lengua


Impedirle a alguien que diga algo.Observacions


Ejemplo 1


Ejemplo 2