REPORTATGES


Entevista Santi Frigola, 16/06/2002. CityTV


Sense embuts, 03/12/2008. TV3


Ultraficción nº2, Compañía teatral El Conde Torrefiel (Pablo Gisbert i Tanya Beyeler)


Türkisparade. 2010, Berlín


«Emelyn, un entrepreneur à Barcelone»


Llengua de signes catalana a la UPF