L’impacte de la COVID-19 a la comunitat sorda: el cas de la llenguade signes catalana (LSC) i la llengua de signes espanyola (LSE). Barcelona 28/09/2022.

Gemma Barberà i Santiago Frigola

http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rld/article/view/10.2436-rld.i77.2022.3770 


"La lengua de signos catalana, el patrimonio lingüístico y cultural de Catalunya", Ordizia (Guipuscoa). 25/09/2021


Un militant sord de l'LSC en un partit polític, Barcelona, 3/06/2021

El món associatiu, niu de la llengua de signes catalana (LSC)

24/10/2020

Santiago Frigola i Jordina Sánchez


Sobreviurà l'LSC

Barcelona DIPS, 01/10/2022

https://www.canva.com/design/DAFHhndvUVs/cF1qqGYXELrztqFBCFAGiw/edit?utm_content=DAFHhndvUVs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton


"Enamorar-se LSC", Badalona (Barcelona), 1/10/2021