B2: Alimentació del futur


B1 i B2: Trobada d'amics


B2, C1 i C2: Quan anava a l'escola


B2-C1-C2: Teleformació i tecnologia


Activitat alternativa pel CoVid-19: Semàfor


A1: Sortida al Centre comercial


Story Cubes


A1: Sortida al mercat


TIC en la metodologia de l’ensenyança de l’LSC


Mòdul A: El meu barri


Mòdul A: Anem a esmorzar


Mòdul A: La nostra classe


A1: Oci


A1: Activitat PIS


A1: Transports


A1: Animals


A1: Nadal 16A1: Família

Aprenem LSC 2, unitat 7. ILLESCATA1-B2: Ot, El bruixot (tires)


A1-A2: Cromos de accions, construcció d'oracions


A1: Serveis públics


A1: Professions

Feina taxista


Horari laboral Noelia

Feina pintor


Feina Pedrito

Feina estudiant
A1: Nadal Tarjetes: Esportius olímpics


A1: CasaA1: Anem al mercat

Introducció

Calabacines rellenos

Ingredients 

Calabacines rellenos

Compres

Calabacines rellenos

Recepta 

Calabacines rellenosA1: La Classe